På holdet bliver alle grundøvelser/træningsmetoder gennemgået fra bunden. Selvom man tidligere har gået til træning et andet sted, eller har en voksen hund, vil din hund altid starte på mit begynderhold, så vi er sikre på, grundtræningen er på plads.

Vi træner:
- Indkald.
- Lineføring.
- Plads.
- Sit (Afstand).
- Dæk (Afstand).
- Stå (Afstand).
- Socialisering med og uden line.
- Sjove øvelser.

Træningen består af 8 træningsgange af 50 min.

Teori:
Der afholdes teori én torsdag kl. 17.00 - 19.00 online på google meet så hele familien kan deltage derhjemme.

Teorien skal give redskaber til, at få hverdagen til at fungere bedre for hund og ejer. Basisviden om hundens adfærd, der hjælper med at komme problemerne i forkøbet. Det er altid lettere at forebygge, inden problemet opstår og bliver en dårlig vane for hunden.

Vi gennemgår:
- Racekendskab.
- Håndtering af stress.
- Lederskab.
- Korrekt mental-, social- og fysisk stimulering.
- Hund & børn.
- Modtage gæster.

Kontakt og lederskab:
Det vigtigste for mig er, at undervise hundeejerne i, hvordan de opnår kontakt og et positivt lederskab til deres hunde. Hvis først det er skabt, er der ingen grænser for, hvad man kan opnå med sin hund.

Jo før – jo bedre!:
8 træningsgange er selvfølgelig ikke nok til, at alle øvelser sidder fast, der skal mere tid til – men det er en god begyndelse.

De første 2 år af din hunds liv er de vigtigste, når det gælder om, at præge den og give den – og familien – gode vaner. Og derfor er det vigtigt, at I bruger masser af tid og kræfter på, at træne og opdrage hunden i denne periode.

Træning er vigtigt, for at du og din hund skal få en god hverdag sammen, men det giver også din hund mulighed for at få dækket noget af sit behov for at være sammen med andre hunde. Det er vigtigt, at din hund får masser af gode oplevelser sammen med andre hunde, sådan undgår du nemlig nemmest, at din hund senere bliver aggressiv overfor sine artsfæller.